Arhiv sporočil za javnost

Slika koronavirus

Zaradi zagotavljanja varnosti zavarovanih oseb in nemotenega uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v…

Priveta slika zapisa za novico

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je izdelal evalvacijo nacionalne uvedbe elektronskega bolniškega lista, ki ga je v sodelovanju z…

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) se je danes na svoji redni seji med drugim seznanil z informacijo o finančnem poslovanju…

Priveta slika zapisa za novico

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji redni seji obravnaval več tem in sprejel več sklepov ter izrazil…

Priveta slika zapisa za novico

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je v obdobju januar – junij 2020 izkazal primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 107,7 milijona…