Arhiv sporočil za javnost

S spremembami in dopolnitvami Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se uveljavljajo s 11. 1. 2023, se zagotavlja boljša zdravstvena obravnava, novi medicinski…

Za nemoteno preskrbo s krvjo potrebujemo veliko družino srčnih ljudi.

Simbolna fotografija pročelja stavbe ZZZS na Miklošičevi v Ljubljani in čez grafika mreže ter naraščajoči graf

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji med drugim oblikoval Predlog finančnega načrta ZZZS za leto 2023…

Simbolna fotografija pročelja stavbe ZZZS na Miklošičevi v Ljubljani

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji redni seji sprejela sklep, da se javnost obvesti o problematiki…

Na fotografiji (od leve proti desni): Irena Ilešič Čujovič, Drago Delalut, mag. Urška Klakočar Zupančič in doc. dr. Tatjana Mlakar.

1. marca pred 30 leti je bil na podlagi zakona ustanovljen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). Po zamenjavi družbeno političnega reda smo…