Arhiv sporočil za javnost

Biometrična osebna izkaznica sprednja stran

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) smo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) in Ministrstvom za notranje…

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) posreduje javnosti pojasnilo o prenovi plačevanja endodontskih storitev na primarni ravni v zvezi s…

Infografika - obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2022

Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2022

- obravnava in javna objava Letnega poročila ZZZS 2022 -

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v…

Skupščina ZZZS je na 2. izredni seji obravnavala napovedano zdravstveno reformo in njen vpliv na delovanje ZZZS. Skupščina ZZZS je v zvezi s tem sprejela naslednji sklep.

S spremembami in dopolnitvami Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se uveljavljajo s 11. 1. 2023, se zagotavlja boljša zdravstvena obravnava, novi medicinski…