Arhiv sporočil za javnost

Skupščina ZZZS je na 2. izredni seji obravnavala napovedano zdravstveno reformo in njen vpliv na delovanje ZZZS. Skupščina ZZZS je v zvezi s tem sprejela naslednji sklep.

S spremembami in dopolnitvami Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se uveljavljajo s 11. 1. 2023, se zagotavlja boljša zdravstvena obravnava, novi medicinski…

Za nemoteno preskrbo s krvjo potrebujemo veliko družino srčnih ljudi.

Simbolna fotografija pročelja stavbe ZZZS na Miklošičevi v Ljubljani in čez grafika mreže ter naraščajoči graf

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji med drugim oblikoval Predlog finančnega načrta ZZZS za leto 2023…

Simbolna fotografija pročelja stavbe ZZZS na Miklošičevi v Ljubljani

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji redni seji sprejela sklep, da se javnost obvesti o problematiki…