Seznam sej Skupščine ZZZS

Objavljamo aktualni kronološki seznam sej Skupščine ZZZS s predlogi dnevnih redov posameznih sej. Kontaktna oseba v zvezi z zasedanjem Skupščine ZZZS je mag. Suzana Jarc, sekretarka ZZZS, tel. št. (01) 30 77 478 oziroma Mateja Jarm, tajništvo generalnega direktorja ZZZS, tel. št. (01) 30 77 516.